services

Практики и беседи на теми, свързани със себеразвитието, холистичното здраве, творчеството.

Индивидуален и екипен коучинг чрез креативните инструменти за личностно и професионално развитие Points of You ®.

Рисуване с натурални багрила, оставящи временни следи върху кожата с влагане на символично послание в рисунката.

current-events