Points of You® са иновативни и креативни инструменти, предназначени за личностно и професионално развитие. Провокират към изследване и самонаблюдение, изострят сетивата ни и отварят нови възможности.
С тяхна помощ можем да се срещнем със Себе си и другите, да направим пауза за момент в житейската надпревара, да помислим, да почувстваме, да зададем въпроси… да променим, дори само за момент, нашата гледна точка и да погледнем навътре.

 

Използването на Points of You® всъщност е занимание, което ни позволява да разгледаме по-задълбочено важните проблеми и процеси в нашия живот, води ни към бдителност и действие, създавайки нови гледни точки.

 

В Тарика се провеждат лични и групови коучинг сесии с Points of You ®. В случай че желаете да се впуснете в това предизвикателство или ако искате да направите специален и различен подарък за свой близък човек, може да закупите ваучер за лична сесия през нашия онлайн магазин. Груповите коучинг сесии са предмет на уговорка с клиентите и се провеждат съобразно техните изисквания.

Points of You ® изследват гледните точки.

 

Всяко нещо: хора, предмети, ситуации, музика, вкусове … всяко малко нещо в живота има безброй гледни точки. Истинското предизвикателство е да погледнем на нещата от нова гледна точка, такава, каквато преди това е била извън полезрението ни.

 

Промяната почти винаги започва, когато сме отворени и готови да рискуваме и да погледнем на нещата от нова перспектива, от нова гледна точка.

 

Да си осъзнат ТУК И СЕГА с пълно присъствие е първата стъпка към изместване на гледната точка и като последващ ефект – към личностно, професионално и организационно развитие.

 

Крайъгълният камък на метода Points of You ® е взаимодействието между дясното полукълбо на мозъка, отговарящо за интуицията и емоциите и лявото полукълбо, което е фокусирано върху логиката и анализа. Това се случва, когато погледнем към изображение и дума едновременно. Изображението стимулира дясната ни творческа половина от мозъка, докато думата активира лявата, аналитична част. Едновременното стимулиране на двете мозъчни полукълба създава борба между емоционалното и рационалното, има моментно  „заглушаване” на бдителните защитни механизми на нашия ум. Това „умишлено объркване“ дава на ума кратка почивка от нашите предварително създадени представи за товa как нещата трябва или би трябвало да бъдат, и ни позволява да се отворим към нови места вътре в себе си, да изместим гледната си точка.

 

Points of You ® се базират на асоциативни връзки между изображение, дума и тема, която сме избрали. Всяко изображение от картите Points of You ®, е избрано от хиляди налични изображения, за да се постигне една единствена цел: въвеждане на тема чрез визуален стимул, който няма пряка или очевидна връзка с нея, което влияе на цялата ни рационална и емоционална система.

 

Правейки това, целенасочено оставяме достатъчно широко поле за лична интерпретация и размишления. Това уникално вътрешно раздвижване създава нов отклик, водейки ни до нови емоции и прозрения за нашия ум и сърце.

 

Методът е проектиран като синусова вълна. В началото сме широко отворени за много гледни точки относно избраната тема: взаимоотношения, родителство, кариера, здраве или др. След разширяване на гледните точки е време за фокус. Процесът на фокусиране включва прецизност и избор на най същественото прозрение по отношение на конкретната тема или проблем. В последния етап ние отвеждаме нашите прозрения в практическия свят като ги превръщаме в конкретни задачи и действия за постигане на това, към което се стремим.

Всички инструменти Points of You са базирани на тези  4 етапа:

ПАУЗА

Грижовна почивка

Паузата ни позволява да изместим вътрешната си честота от тази на непрестанното ежедневно натоварване към по-тиха, което ни помага да се насочим навътре. Тя е необходима стъпка в нашето пътуване към това да се освободим от „мисловни вериги“, автоматични реакции и действия, особено тези, които ни пречат да бъдем там, където искаме да бъдем.

Разширяване

Безброй гледни точки

На този етап търсим неизвестното, без да знаем накъде може да ни отведе. Позволяваме преминаване от познатата ни зона на комфорт към свят на нови възможности, прозрения и моменти на осъзнаване. В края на този етап ние знаем, че всичко е възможно.

Фокус

Съзнателен избор

На този етап се съсредоточаваме върху нашите най-значими прозрения. Използваме насочващи въпроси, за да изясним и дефинираме коя от новооткритите възможности е вярната в нашето пътуване или за конкретния проблем.

Действие

Създайте нова реалност

Време е да се премине от мисъл към действие. Изготвяме план за действие или списък със задачи, в който са очертани необходимите стъпки и се определя времевия интервал за реализиране на нашите прозрения.

Пауза

Грижовна почивка

 

Паузата ни позволява да изместим вътрешната си честота от тази на непрестанното ежедневно натоварване към по-тиха, което ни помага да се насочим навътре. Тя е необходима стъпка в нашето пътуване към това да се освободим от „мисловни вериги“, автоматични реакции и действия, особено тези, които ни пречат да бъдем там, където искаме да бъдем.

Разширяване

Безброй гледни точки

 

На този етап търсим неизвестното, без да знаем накъде може да ни отведе. Позволяваме преминаване от познатата ни зона на комфорт към свят на нови възможности, прозрения и моменти на осъзнаване. В края на този етап ние знаем, че всичко е възможно.

Фокус

Съзнателен избор

 

На този етап се съсредоточаваме върху нашите най-значими прозрения. Използваме насочващи въпроси, за да изясним и дефинираме коя от новооткритите възможности е вярната в нашето пътуване или за конкретния проблем.

Действие

Създайте нова реалност

 

Време е да се премине от мисъл към действие. Изготвяме план за действие или списък със задачи, в който са очертани необходимите стъпки и се определя времевия интервал за реализиране на нашите прозрения.