Зарежда Събития
  • Минало събитие

Детско ателие „Грижа за Въздуха”

29 октомври, 2019 18:00 - 19:00
Tariqa

На следващото ни занимание ще обърнем по-специално внимание на полезните навици и дейности на хората по отношение на грижата за Въздуха, защото е изключително важно какво дишаме!

Заедно с децата ще изградим макет на градска среда от картон и хартия, в който ще има паркове и растения, които са изключително важни за пречистването на въздуха, както и електрически превозни средства. Ще дискутираме различни варианти за създаване на по-чист въздух около нас. Ще използваме творението си за ролева игра с елементи от LEGO, растения и играчки-коли, за да могат децата практически да пресъздадат и разберат темата по забавен и креативен начин. По време на срещата ще използваме специален дифузер с природни етерични масла за пречистване на въздуха, който дишаме.

„Грижа за Въздуха” е част от третото направление на детско ателие “Аз и Светът”, коeто организираме в Tariqa.

Идеята ни е да помагаме на децата да опознават по-добре своята личност, да разбират по-добре връзката между Себе си и Света, да осъзнават и споделят емоциите и преживяванията си. Детско ателие “Аз и Светът” има четири направления, чрез които целим да обгърнем една цялостна картина в детското развитие.

Направленията са:

“Опознай Себе си” - първото направление е насочено към идентифицирането на личността на детето, откриване на неговата автентичност, себепознание. Акцентираме върху емоционалната интелигентност и опознаването на чувствата. Също така обръщаме внимание на семейството и ролята му в живота на децата.

“Опознай другите” - второто направление е свързано със социалните умения, общуването в група, разрешаване на конфликтни ситуации, опознаване емоциите на другите. Работим върху емпатията към околните.

“Грижа за околната среда и себе си” - третото направление е насочено към това как децата могат да бъдат полезни за околната среда със своите действия, както и към грижата за себе си чрез природосъобразен и здравословен начин на живот. Поставяме акцент върху ценностната система свързана с любовта към природата.

“Съ-твори” - четвъртото направление е посветено на Твореца у детето. Ще се вдъхновим от естетиката и изкуството около нас. Ще провокираме свободното изразяване на творческия потенциал у децата чрез различни похвати и дейности като всяко дете ще избира според собственото си желание.

ПРИМЕРНИ ПРАКТИКИ:

Творчески работилници;

Различни активни и пасивни игри;

Музика и танц;

Куклен театър;

Театър на сенките и др.

Важно:

За нас е изключително важно да даваме обратна връзка на всеки родител относно състоянието, преживяванията и развитието на неговото дете след заниманията.

Детско ателие „Аз и Светът“ е подходящо за малка група (до 6 деца) на възраст между 4 и 6 г.

С оглед подготовката на нужните материали за работа, моля заявете предварително участието на детето за всяко отделно събитие на тел. 0886000329.

Очакваме ви с топли усмивки в нашата уютна среда 🙂

Водещ

Magdalina

МАГДАЛИНА ТАНЧЕВА

“Човекът и вътрешния му свят е тема, която винаги е будила жив интерес у мен. Смятам, че осъзнатото общуване с децата в най-ранна възраст спомага пълноценното изграждане на личността и поведението им.”- това ми разказва Маги. Ето защо тя избира да се занимава с детска психология. Има 6 год. опит в различни институции и практики, както с деца в норма, така и с такива с анормално развитие и емоционални проблеми. Занимавала се е с индивидуална и групова обучителна и терепевтична дейност. Има 1 год. стаж в реална Монтесори среда.

ПРИЗВАНИЕ

Връзка между детския свят и социума

ОПИТ

6г. психологическа и педагогическа работа с деца

ИНТЕРЕСИ

Музика, изкуство, литература, пътуване

Testimonials

Детското ателие се оказа чуден и полезен експеримент и за мен и за дъщеря ми. Тя го очаква винаги с нетърпение и вълнение. Чувства се добре, забавлява се и най-важното научава нови и полезни неща. Аз като родител успях да погледна на детето си по друг начин, да науча как наистина изразява емоциите си, как общува. Благодаря специално на Маги за усилията, които полага и за милото отношение към децата.

Ивелина Драганова-Шекерлетова Родител

Двете ми деца чакат с нетърпение всяка седмица Детското ателие, където не само играят, творят и се забавляват, но и развиват и така важните умения за самостоятелност и социализация. Възможността за обратна връзка след всяко занимание е изключително полезна, тъй като дава индивидуален поглед върху всяко дете от групата, помагайки ни да бъдем по-добри родители! Благодарим!

Силвия Щипкова, Родител

Ателието предлага прекрасно бягство от ежедневието за детето ми. Той се среща с приятели, забавлява се и всичко това се случва пред погледа на специалист. Обратната връзка, която получавам след ателието ми помага в прескачането на малките препъникамъчета, които срещам по пътя на родителството. Благодаря!

Невена Магова-Минчева, Родител