Зарежда Събития
  • Минало събитие

Свещен барабан работилница

28 март, 2020 10:00 - 18:00
Tariqa

For English scroll below
***

Защо да съТворим свой личен Свещен барабан?

Създаването на личен барабан е дълбок процес на свързване със Себе си, с душата и сърцето си. Той е невероятно и мощно изцеляващо средство! По време на процеса Барабанът ще ни покани да прегърнем осъзнато всички кътчета на своята душа.

Свирейки на барабана, ние изразяваме своето Същество, изявяваме Себе си…
Магичен момент на честване в Свещен кръг.

Елате и изживейте това магично вътрешно пътуване към вашата Душа!

КАК ще протече работилницата:

10:00 - 13:00 ч. - СъТворяване на Свещения барабан

13:00 - 14:00 ч. - Почивка за обяд

14:00 - 18:00 ч. - Кръг на споделяне, съТворяване на палка за барабана, шаманско пътуване към Духа на барабана

Заедно ще създадем нашите Свещени барабани във връзка с Майката Земя, стихиите и Ритъма на сърцето!

Водач на практиката: Тете Морейра от Лисабон, Португалия. Лечител. Терапевт. Дула.

ВАЖНО:

Барабаните се изработват от изцяло естествени материали: обработена козя кожа и дървени пръстени с диаметър 35 см.

Максимален брой участници: 10 човека.

☎ Ако имате допълнителни въпроси, моля да позвъните на тел. +359886000329.

***
Why do we create our own Sacred Drum?

This is a deep process of connection with ourself, our soul and our heart. It is an amazing and powerful cure medicine. During the process the drum will invite us to embrace all parts of our soul with consciousness.

Playing the Drum is playing our being…
A magical moment of celebration in Sacred circle.

Came and experience this magical inner journey to your Soul!

HOW will the workshop proceed:

10 AM - 1 PM - Creating the Sacred Drum

1 PM - 2 PM - Lunch break

2 PM - 6 PM - Sharing Circle, creating the drumstick, shamanic Journey to the Spirit of the drum

Together we will create our Sacred drums in connection with Mother Earth, the Elements and the Rhythm of the heart!

Practice guide: Tété Arbués Moreira from Lisbon, Portugal. Healer. Therapist. Doula.

IMPORTANT:

We create the drums with natural materials: goat skin and wooden ring (35 cm diameter).

Maximum participants: 10 people.

☎ For more information please call +359886000329.