Какво значи Тарика̀?

Tariqa (или tariqah, طريقة) в буквален превод от арабски език означава школа за духовно развитие и мистично познаване на Истината.
Тарика̀ означава път към Себе си, мистичен път на сърцето, пътуване в Божественото присъствие, духовна практика с цел търсене на върховната Истина.

  • Тарикати са хора, които умеят да практикуват вътрешна тишина.
  • Тарикатите вървят по пътя на знанието, за да достигнат до истинската си Същност.
  • Те спазват универсалните закони на Любовта.
  • Тъй като не робуват на обществените догми и предразсъдъци, има погрешна представа, че тарикатите са отстъпници от закона.
  • Тарикатите приемат живота като изпитание.
  • Истинските тарикати не стават монаси и не бягат от обществото, за да живеят отделно. За тях истинският отшелник може да бъде такъв и в най-оживения град на света, защото отшелничеството не е външно и показно, то е състояние на духа.
  • Тарикатите живеят в ритъма на другите хора. Те са предприемачи, търговци, адвокати, занаятчии и т.н. Не се изолират, а помагат на онези, които имат нужда от тяхната помощ.

“Не е важно какво оставяме, а как живеем тук и сега!”