Какво е коучинг?

Коучингът е развитие на потенциала…

Това не е консултиране, не е тренинг, не е терапия. Неговото определение може да звучи по следния начин: „Да се придвижи човека от мястото, на което се намира в момента до мястото, на което иска да бъде“.

За разлика от консултирането и обучението, коучингът не предлага готови решения. Коучът работи с клиента върху неговото предизвикателство да преодолее ограничаващите вярвания, да прави в живота си това, което го мотивира и което го кара да се чувства жив, да взима решения, които го изкарват извън зоната му на комфорт, да си поставя цели и да реализира потенциала си за постигането им, да открива нови перспективи, да живее в момента.

Всички знаем, че знанието е най-трайно, когато идва от анализ на собствения опит. Именно това прави този подход доста по-ефективен, отколкото различните форми на обучения. Когато човек сам е стигнал до някакво решение, той е по-мотивиран да го изпълни. Докато, ако решението му е наложено отвън, дори да е обяснено много ясно защо трябва да се прави, той се отнася по различен начин и не го приема като свое.

Коучингът не предполага готови рецепти, а помага на клиентите да намерят собствен път и способности да достигнат целите си, да развият необходимите умения. Коучовете са експерти в това да задават правилните въпроси и дават правилните насоки, които подпомагат клиента да направи открития за себе си, да внесе по-голяма яснота, да пробуди себесъзнанието си, да създаде желание за действие и да помогне за достигане на конкретните цели.

В Тарика се провеждат лични и групови коучинг сесии с помощта на иновативните инструменти за личностно развитие Points of You® на живо или онлайн. В случай че желаете да се впуснете в това предизвикателство, моля свържете се с мен на тел. 0886000329 или директно може да закупите ваучер за лична сесия през онлайн магазина.