Коучингът е развитие на потенциала… Това не е консултиране, не е тренинг, не е терапия. Неговото определение може да звучи по следния начин: „Да се придвижи човека от мястото, на което се намира в момента до мястото, на което иска да