Какво се случва, когато се довериш на живота и се оставиш на Потока да ти покаже посоката?  От този въпрос възникват две неизвестни: "Какво ще се случи?" и "Какво е Поток?". Ще започнем от втория. Поток е състояние, в което човек изживява