Кои са предимствата на коучинг сесията? Професионализъм: Коучът е преминал редица обучения, преди да се сертифицира и има опит в работата с хора в сферата на личностното развитие. Той ви провокира към изясняване на целите и предлага структуриран подход към разрешаването

Личната коучинг сесия представлява среща между вас и сертифициран коуч. Тя е процес, фокусиран върху вашия личен растеж, развитие и постигане на лични цели. Изборът как ще протече сесията варира в зависимост от вашата конкретна тема/проблем/ въпрос и стила на